Team Management
Updated:
October 9, 2020

Wat is het nut van een organogram bij team management?

Aangezien het organigram de structuur van een organisatie in kaart brengt, vormt het ook meestal de basis voor de hr-processen van een bedrijf. In die context biedt het in de eerste plaats een leidraad voor medewerkers. Zo kunnen ze bepalen wie ze best contacteren wanneer er problemen zijn, en ze sneller op te lossen. En dat terwijl de teams zich bewust worden gemaakt van hun rechten, plichten en verwachtingen.

Relevante hulpmiddelen

Relevante blogposts