Tempus Thuisverpleging zorgt voor hun eigen mensen met vlotte administratie

Wie?

Team Tempus Thuisverpleging is dagelijks op de baan in regio Waas en Dender om te zorgen voor mensen die daar nood aan hebben. Nobel, maar ook hard werk. Hoe zien zij erop toe dat ook hun eigen mensen de beste zorgen krijgen? Door de administratieve last zo veel mogelijk te elimineren

Hoe Corona een belangrijke les werd

Niels Van Cauteren, coördinator van Tempus Thuisverpleging, geeft ons een inkijk in hoe hun HR verliep voor Officient: de administratie werd tijdens vergaderingen en op papier verwerkt. Hij hekelde zelf de omslachtigheid die dat met zich meebracht, des te meer toen Covid-19 er een stokje voor stak. Hij bleef echter niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar innovatie. Voor hemzelf, maar vooral voor zijn team. Die vond hij bij Officient. Vergaderingen werden workflows, tijd werd bespaard, inzichten werden gewonnen. Niels en zijn collega’s ontdekten dat administratie ook gewoon vlot kan verlopen en geen heikel punt hoeft te zijn. “Goed om dit te beseffen” geeft hij zelf aan.

“Corona maakt het voor ons moeilijk om de administratieve kant op vergaderingen te bespreken. Het is bijna goed dat we deze les hebben geleerd: digitalisering verbetert processen en is daarom ook echt de toekomst."

Niels Van Cauteren

Coördinator Tempus Thuisverpleging

De meerwaarde van digitale documenten en contracten

Niels' team bestaat voornamelijk uit zelfstandigen, wat in sé wil zeggen dat er veel papierwerk komt bij kijken en dat dit perfect in orde moet zijn. Vroeger kwamen ze hiervoor samen, nu hebben ze de mogelijkheid om dit digitaal op punt te stellen. Een win-win situatie: Niels kan zich meer focussen op de coördineerde rol en zijn team kan vlotter aan de slag. Daarnaast geeft hij ook pluspunten voor Self Service. Zijn mensen zijn veel op de baan, maar dankzij hun persoonlijke app zien ze mails met een nieuw contract of document binnenkomen en kunnen ze onderweg tekenen. Documenten en contracten zijn daarom één van, zo niet dé belangrijkste, module in Officient voor de optimale werking van Tempus Thuisverpleging.

Tempus Thuisverpleging
Grootte
10-50 medewerkers
Sector
Zorg
Klant sinds
2021

Uitdaging

Het omslachtige administratieve proces vereenvoudigen, versnellen en verbeteren.

Oplossing

Een gestroomlijnde en gedigitaliseerde administratie, in het bijzonder op vlak van contracten en documenten.