Onboarding

Assets
Ken assets toe aan medewerkers en houd overzicht op de locatie van werkmiddelen.
Contracten
Stel contracten snel op en laat medewerkers digitaal ondertekenen.
Dashboard
Behoud altijd overzicht over openstaande taken, afwezigen en belangrijke gebeurtenissen.
Functie
Voer de functietitel van de medewerker in.
Herinneringen
Stel voor jezelf en je collega’s herinneringen in voor taken die zeker niet vergeten mogen worden.
Manager
Duid aan wie de manager van de medewerker is.
Medewerkerprofiel
Verzamel alle relevante informatie van een medewerker in een eigen profiel.
Notificaties
Ontvang een notificatie wanneer data en informatie wordt toegevoegd of gewijzigd.
Segmenten
Groepeer medewerkers in departementen en deel je medewerkers nog handiger in.
Software
Noteer tot welke software systemen de medewerker toegang heeft.
Teams
Geef aan in welk team de medewerkers terecht komt.
Templates
Maak templates voor contracten en hergebruik ze bij nieuwe medewerkers.
Vrije Velden
Voeg naar eigen keuze extra informatie toe, bijvoorbeeld schoenmaat of allergieën.
Wagenpark
Houd overzicht over het wagenpark: wie heeft een bedrijfswagen en welk type.
Workflows
Maak on-en offboardings efficiënter en volg processen makkelijk op.

Documenten

Afwezigheidsattesten
Vraag afwezigheidsattesten op van je medewerkers en keur ze goed.
Contracten
Stel contracten op en laat medewerkers ze digitaal ondertekenen.
Documenten
Upload belangrijke documenten en deel ze makkelijk met een medewerker, een segment, of het bedrijf.
Documenten koppelen
Upload documenten gekoppeld aan een wagen, een asset, een performance review.
Herinneringen
Blijf op de hoogte van te vervallen documenten en te hernieuwen opleidingen.
Mappen
Organiseer je documenten in een handige mappenstructuur.
Onkostennota’s
Laat medewerkers onkostennota’s indienen en keur ze goed of af.
Policy
Koppel contracten rechtstreeks aan een bedrijfsmiddel en laat ze ondertekenen door de eigenaar.
Shortcodes
Laad automatische gegevens van personen op in je contract templates.
Templates
Maak templates aan voor contracten en hergebruik ze bij nieuwe medewerkers.
Vereiste bestanden
Vraag belangrijke documenten op bij je medewerkers.

Loonadministratie

Afschriften loonberekening*
Ontvang een overzicht van alle loonberekeningen. Zo zet je eventuele fouten snel recht.
Audit logs
Bekijk aanpassingen aan prestaties, verloflimieten, en looncomponenten.
Budgetten
Voeg budgetten toe voor opleidingen, assets, reizen en andere.
Dimona*
Stuur alle nodige data voor het indienen van de dimona-aangifte automatisch door.
Éénmalige looncomponenten
Voeg éénmalige voordelen toe en stuur ze in mee met de loonadministratie.
Goedkeuring manager
Stel in dat manager verlof kunnen goedkeuren via hun teamkalenders en Self Service.
Historieken
Bekijk de evolutie in loon van een medewerker doorheen de tijd.
Koppeling loonverwerking
Stuur de kalender integraal door naar je sociaal secretariaat via een krachtige koppeling.
Looncirkel
Ga snel de individuele loonkost per medewerker na.
Notificaties
Ontvang een notificatie wanneer medewerkers verlof aanvragen of ziektedagen doorgeven.
Onkosten*
Laat je onkosten uitbetalen via jouw payroll provider.
Overuren
Houd overuren bij in de kalender en bepaal compensaties.
Verschillende statuten
Stel makkelijk een samenwerking op met bedienden, arbeiders en freelancers.
Weekschema
Pas makkelijk gewerkte uren aan voor arbeiders en medewerkers met een variabel loon.
* Deze functionaliteiten zijn enkel mogelijk met bepaalde koppelingen. Lees er hier meer over.

Performance & Groei

Functioneringsgesprekken
Houd verslagen van functioneringsgesprekken bij op het platform en in de Self Service.
Herinneringen
Voeg certificaten toe en stel herinneringen in wanneer deze hernieuwd moeten worden.
Notities
Deel notities tussen HR en de manager die je jaar na jaar kan inkijken.
Opleidingen
Voeg lopende opleidingen en opleidingsbudgetten toe per medewerker.
Opleiding aanvragen
Laat medewerkers opleidingen aanvragen. Keur ze goed of laat ze goedkeuren door een manager.
Verifieer reviews
Laat medewerkers reviews verifiëren voor 100% transparantie.
Vragenlijsten
Stuur voorbereidende vragenlijsten door via de Self Service naar manager en medewerker.

Communicatie

Automatische mail
Vergeet nooit meer een medewerkers verjaardag en stuur automatisch een verjaardagsmail.
Communicatie
Stel berichten op in de app en verstuur ze via mail naar geselecteerde teams.
Koppeling met MS Teams
Officient kondigt automatische nieuwe starters, jarigen en afwezigheden aan in het door jou gekozen MS Teams kanaal.
Koppeling met Slack
Officient kondigt automatische nieuwe starters, jarigen en afwezigheden aan in het door jou gekozen Slack kanaal?
Weekly digest
Stuur wekelijks een automatische update uit naar het hele team.

Inzichten

Aantal VTE's
Meet het verloop in je organisatie aan de hand van deze eenvoudige grafiek.
Aantal medewerkers
Bekijk hoeveel medewerkers in dienst zijn
Anciënniteit
Bekijk de gemiddelde jaren in dienst van je medewerkers.
Betalingsschema
Zie hoeveel je maandelijks betaald, incl. eindejaarspremies, vakantiegeld en kost wagenpark.
Bradford factor
Onderzoek of medewerkers zich vaak voor kortere periode ziek melden.
Brandstoftype
Bekijk hoe groen je vloot is.
Exporteer rapporten
Exporteer belangrijke data en inzichten.
Gemiddelde leeftijd
Bekijk de gemiddelde leeftijd van je medewerkers
Genderverhouding
Bekijk de genderverhoudingen in je organisatie
Loonkost
Ga na hoeveel je betaalt per medewerker per team, land of geslacht. Volg de loonevolutie op.
Opleidingsdagen
Ga na of opleidingsdagen gelijk worden verdeeld over het hele bedrijf.
Organigram
Visualiseer automatisch de bedrijfsstructuur volgens teams en managers.
Overuren
Raadpleeg overuren per team. Zo ontdek je snel of de werklast ergens te hoog ligt.
Self Service gebruik
Ga na wie de Self Service-app heeft geïnstalleerd en gebruikt.
Verloflimieten
Krijg inzichten in wie wanneer zijn vakantiedagen inplant.
Wie woont waar
Bekijk op een internationale kaart waar je collega's wonen.
Ziektedagen
Meet ziekteverzuim door dit handig overzicht van opgenomen ziektedagen.

Self Service app

Afwezigheidsattesten
Dien online je afwezigheidsattesten in bij ziektedagen.
Assets
Houd bij welke assets het bedrijf voor jou voorziet. Vraag een extra asset aan wanneer nodig.
Documenten uploaden
Raadpleeg of voeg zelf de nodige documenten toe. Van attesten tot ziektebriefjes.
Elektronisch tekenen
Teken je arbeidscontract en andere belangrijke policies vanuit de mobiele app.
Fietsdagen en thuiswerkdagen
Geef fietsdagen door of laat je collega’s weten wanneer je thuis werkt.
Functioneringsgesprekken
Grijp steeds terug naar de verslagen van vorige functioneringsgesprekken en vul vragenlijsten in.
Gegevens raadplegen
Beheer je eigen gegevens. Zo pas je een nieuw adres, een nieuw bankrekeningnummer of fouten snel aan.
HR taken
Ontvang herinneringen van je HR manager als je een bepaalde taak moet uitvoeren.
Loonbrief downloaden*
Raadpleeg of download je loonbrief via de Self Service.
Looncirkel
Ga na hoe jouw loonpakket is samengesteld en welke voordelen je verkrijgt.
Managers
Geef managers de nodige verantwoordelijkheden. Laat ze verlof goedkeuren, performance reviews starten en aanvragen goedkeuren.
Onkosten
Dien onkostennota’s in en blijf op de hoogte van de status.
Opleidingen
Bekijk welke opleiding je reeds gevolgd hebt of vraag een nieuwe aan.
Verlof aanvragen
Bekijk hoeveel verlof je kan opnemen en verstuur je aanvraag.
Wie is wie
Ontdek wie je collega's zijn en hoe de organisatie gestructureerd is.
* Deze functionaliteiten zijn enkel mogelijk met bepaalde koppelingen. Lees er hier meer over.