Tijd besparen in
HR-administratie moet beter kunnen

Als HR verantwoordelijke in een KMO is er altijd meer te doen. Tijd is geld als je verlof moet goedkeuren, payroll moet verwerken, documenten moet voorzien, en performance reviews moet organiseren. Hoe kom je nog toe aan de teambuildings, opleidingen,…? Medewerkers moeten voor elk HR-ding naar jouw kantoor komen, ook als ze op de baan of op de productievloer zijn. Dat moet toch beter kunnen?

... en hoe Officient
het verschil maakt

Alles centraal, helder en toegankelijk voor de juiste personen
Overzichtelijke kalender voor alle medewerkers en payroll in enkele klikken
Evaluatiegesprekken en vervolgacties zoals opleidingen inplannen

Centraliseer
je HR-data

Je documenten, contracten en policies zitten vaak verspreid over je Drive, Excel en mappen vol papieren versies. Het juiste document vinden op het juist moment is dan ook een hele uitdaging.

Contract templates met automatisch ingevulde persoonlijke data

Teken contracten en policies digitaal*

Vind sneller het juiste contract met tags

* optioneel met itsme®

Het maken, uitsturen en opvolgen van meer dan 50 performance review templates kostte echt te veel tijd. Dus ik ben op zoek gegaan naar een HR software die mij kon helpen om wat snelheid te maken.
Vroeger kostte het twee mensen ongeveer dertig dagen om een performance review cyclus af te ronden. Nu kost het mij alleen ongeveer tien dagen. Een gigantisch verschil!

Anabela Coutinho Fonseca
Head of People Experience bij Wooclap

Vereenvoudig
je loonadministratie

De loonadministratie voor je KMO op tijd doorvoeren is een maandelijkse uitdaging. Afwezigheden, verlofaanvragen en de up-to-date informatie op het juiste moment vraagt veel.

Alle afwezigheden doorgeven in een paar klikken*

Signalitieke gegevens altijd bij de hand

Gemakkelijke aanpassingen maken in de kalender voor groepen

* afhankelijk van je sociaal secretariaat

Vlottere onboardings,
gedragen door je team

Je wilt je nieuwe medewerkers een goede en leuke onboarding bezorgen, maar het overgrote deel is toch vaak papierwerk in orde brengen. Raakt alles op tijd getekend en ingediend?

Workflows zorgen voor kwalitatieve onboardings

Automatische reminders voor contracten en policies

Betrek managers in Workflows door automatisch taken toe te wijzen

Ontwikkeling en evaluaties
succesvol bijhouden

Evaluatiegesprekken inplannen, laten voorbereiden en vervolgens de juiste opleidingen inplannen kan weken in beslag nemen. Het bovendien ook overzichtelijk bijhouden is cruciaal voor succes.

Medewerkers kunnen zelf opleidingen aanvragen

Volg performance cycli eenvoudig op

Looncirkel toont de volledige loonkost van medewerkers

Betrek je medewerkers
via de Self Service-app

Je medewerkers moeten voor elk HR akkefietje naar je kantoor komen of je weer een email sturen. Contracten tekenen, ziektebriefjes, een adreswijziging,… Er is altijd meer, waardoor jij niet kan doorwerken aan andere taken.

Medewerkers uploaden eigen vakantie- en afwezigheidsattesten

Eigen persoonlijke informatie aanpassen

Belangrijke documenten altijd op zak