We gebruiken algoritmes om jouw HR data te transformeren in bruikbare informatie. Ontdek kritische HR trends en beschik over meer informatie om slimmere beslissingen over medewerkers te nemen.

Personeelsinzichten zonder een rapport te moeten opstellen

Inzichten

Inzichten transformeert HR data in mooie en begrijpbare grafieken. Leer meer over de topverdieners, hoe worden verlofdagen opgenomen, is er absenteïsme, wat is de loonkost evolutie en meer.

Organigram geeft je een uniek begrip van de hiërarchie binnen het bedrijf en de onderlinge relaties die de basis vormen van de teams.

Maak slimmere HR beslissingen op basis van automatische inzichten van het personeel en bijhorende trends
Inzichten

Organigram

Visualiseer de structuur van jouw organisatie en geef een duidelijker beeld van de werking van jouw onderneming voor nieuwe aanwervingen of externen.
Bekijk de boomstructuur van de organisatie, zie medewerkers met foto en persoonlijke info, hun rollen en hun manager.
Visualiseer eender welke organisatie, hoe groot of complex die ook mag zijn
Personeelsinzichten verwerven zonder een rapport?
Ontdek hoe Inzichten helpt om je HR strategie te verbeteren met real-time data.