Algemene voorwaarden

Download pdf

1. Definities

2. Toepassingsgebied

3. Aanbod

4. Demoversie

5. Totstandkoming van de overeenkomst

6. Account

7. Voorwaarden voor het presteren van de diensten

8. Verstrekken van de diensten

9. Wijzigingen van de diensten

10. Prijs

11. Betaling

12. Gevolgen van niet- of laattijdige betaling

13. Elektronische facturatie

14. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

15. Aansprakelijkheid

16. Overmacht/ Hardship

17. Intellectuele rechten

18. Privacy

19. Vertrouwelijkheid

20. Compensatie

21. Toepasselijk recht & bevoegde rechtbanken